Utförda uppvisningar

Riksspelmansstämma i Lund 2023-07-22

Riksspelmansstämma i Lund 2023-07-22

Vid Riksspelmannsstämman på Kuturen i Lund spelade Silverlaget – alla närvarande Riksspelmän – under ledninga av Karin Wallin. Några av oss fick förtroendet att dansa till Silverlagets konsert. Här är några bilder från tillfället. Fotograf Gina Nyander. Här nedan tre videoklipp som Lisa Kimbrell ställt till förfogande: