Medlemsinformation

Medlemsavgifter 2022

Årsmötet 2021 beslutade att medlemskap i föreningen 2021 även skulle gälla för 2022. Detta som kompensation för den ytterst begränsade verksamhet som föreningen haft under 2020 och 2021.

Var du medlem under 2021 behöver du alltså inte betala medlemsavgift för 2022.

Vuxen: 250:- , Ungdomar tom 18 år: 200:- , Familj: 600:- , Stödjande 150:-
Betalning sker till Bg 354-8484 eller Swish 123 35 488 72 (max 50 tecken)