Riksspelmansstämma i Lund 2023-07-22

Vid Riksspelmannsstämman på Kuturen i Lund spelade Silverlaget – alla närvarande Riksspelmän – under ledninga av Karin Wallin. Några av oss fick förtroendet att dansa till Silverlagets konsert. Här är några bilder från tillfället. Fotograf Gina Nyander.

Här nedan tre videoklipp som Lisa Kimbrell ställt till förfogande:

Slängpolska
Menuett
Engelska: Fyrtur och i stor ring.

Article written by Jens Andersson