Så här avslutades Global 2022 för FVs del.

Käppadans, avtackningar och hambo. Från andra uppvisningen i Stiwoll.

Simon igen! Maren Nydell fotograferade.

Article written by Jens Andersson