Årsmöte 27/2 2024

FV-medlemmar! Välkomna att delta i Folkdansens Vänner Helsingborg årsmöte den 27/2 klockan 18:30 å Brunnsberga. Därefter dans.

Article written by Jens Andersson